Kategorie

Informace


Ze zákona má kupující spotřebitel nárok na 24 měsíční záruční dobu na nákup zboží na IMATECH.CZ, jedná-li se o kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti má pouze 12 měsíční záruční dobu na nákup zboží na IMATECH.CZ.

Záruční doba běží od převzetí zboží. Do záruční doby se nepočítá doba reklamace zboží. Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od doby převzetí nového zboží.

Spolu se zboží Vám bude doručen i záruční list, pokud tomu tak není, slouží jako záruční list faktura, která vám byla zaslána.
Všechna práva vyhrazena ©2015 IMATECH GROUP s.r.o. | email: info@imatech.cz | tel: +420 608 728 727